======================================================================================
'✿'ܓ♥ ..........ᗩᔕᔕᗩᒪᗩᗰᑌᗩᒪᗩIKᑌᗰ.......♥ '✿'ܓ

( : . . . sebarkanlah walau hanya satu ayat . . . : )

- tidak ada hakcipta terpelihara untuk iLmu yang dataNgnya daRi yaNg Maha Esa. bahkan kita dituNtut uNtuk meNyebarkaN apa yaNg kita taHu. maKa, sEbarkanLah apa saJa yaNg aNda fikiRkan perLu disebarkAn. tidaK perLu liNk keMbali atau miNta iZin. apa yaNg aNtum baCa di siNi hanyaLah maKlumat. ianyA akaN meNjaDi iLmu yaNg bermaNfaAt apaBiLa diAmaLkan. dan jIka kita saMpaikaN iLmu yaNg kita ada kePada oraNg lain, maKa Allah akan meNganugerahkan kepaDa kita iLmu yaNg belum kiTa taHu..

(: syUkran jaZila atas kuNjungaN dan seMoga Allah teMukan kita di syurgaNya yaNg aBaDi.. aMin :)

======================================================================================

solat ghaib

Dari Abu Hurairah ra katanya: “Pada hari kematian raja Najasyi (Raja Habsyah), Rasulullah saw mengumumkannya kepada orang ramai. Sesudah itu Baginda pergi ke tempat solat, lalu Baginda takbir empat kali (solat ghaib)”. (Hadis Riwayat Muslim)

Mayat yang ghaib (tidak berada di hadapan kita) boleh disembahyangkan walaupun telah dikuburkan. Yang lebih utama menyembahyangkan mayat ialah walinya; iaitu bapanya, kemudian datuknya dan seterusnya ke atas; kemudian anaknya, cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah.
Di antara syarat-syarat untuk mengerjakan sembahyang jenazah ialah :
  • Orang yang hendak menyembahyangkan jenazah mestilah sudah akil baligh, suci daripada hadas kecil dan besar, menutup aurat dan mengadap kiblat.
  • Tidak disyaratkan masuk waktu, terutama jika ditakuti tubuh mayat itu rosak, maka hendaklah disegerakan sekalipun dalam waktu yang tidak baik (makruh).
  • Jenazah itu mestilah telah selesai dimandikan serta dikafankan.
Imam solat jenazah wajib menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara sembahyang jenazah itu kepada para makmum kerana ditakuti ada di antara yang hadir tidak mengetahuinya atau terlupa
semoga apa yang di kongsikan ini bermanfaat.. kalo suke like ek =)