======================================================================================
'✿'ܓ♥ ..........ᗩᔕᔕᗩᒪᗩᗰᑌᗩᒪᗩIKᑌᗰ.......♥ '✿'ܓ

( : . . . sebarkanlah walau hanya satu ayat . . . : )

- tidak ada hakcipta terpelihara untuk iLmu yang dataNgnya daRi yaNg Maha Esa. bahkan kita dituNtut uNtuk meNyebarkaN apa yaNg kita taHu. maKa, sEbarkanLah apa saJa yaNg aNda fikiRkan perLu disebarkAn. tidaK perLu liNk keMbali atau miNta iZin. apa yaNg aNtum baCa di siNi hanyaLah maKlumat. ianyA akaN meNjaDi iLmu yaNg bermaNfaAt apaBiLa diAmaLkan. dan jIka kita saMpaikaN iLmu yaNg kita ada kePada oraNg lain, maKa Allah akan meNganugerahkan kepaDa kita iLmu yaNg belum kiTa taHu..

(: syUkran jaZila atas kuNjungaN dan seMoga Allah teMukan kita di syurgaNya yaNg aBaDi.. aMin :)

======================================================================================

Mengapa Tidak Boleh Tidur Menelungkup ?

Mengapa Tidak Boleh Tidur MENELUNGKUP dan Kenapa Mesti Tidur posisi mengiring ke kanan??

Di sini ana akan membahas masalah posisi tidur secara sunnah, dan akan kita bahas secara ilmiah pula.

• Larangan Tidur dengan Menelungkup dalam Islam.

Dari Thakhfah Al-Ghifari r.a, salah seorang di antara ash-habush shuffah (para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi) berkata: “Aku tidur di masjid pada akhir malam, kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi menelungkup. dan berkata: “Bangunlah dari menelungkupmu, kerana tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah.” Kemudian aku angkat kepalaku, maka ketika kulihat ia adalah Nabi SAW, maka akupun kemudian bangkit.”( HR. Al-Bukhari, dalam Al-Adab Al-Mufrad no. 1187, Ibnu Majah, no. 3723, Ahmad, no. 7981, At-Tirmidzi, no. 2768 dari hadits Abu Hurairah r.a)

Dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafazh: “Ada apa denganmu sehingga tidur dengan posisi seperti ini (menelungkup), tidur seperti ini adalah tidurnya orang yang dibenci atau dimurkai Allah SWT.”

Hadits ini jelas merupakan larangan untuk tidur dengan menelungkup. Dan Allah SWT sangat membencinya, dan setiap perbuatan yang Allah SWT membencinya maka hendaklah sesuatu itu ditinggalkan. Adapun sebab dibencinya tidur menelungkup ini diterangkan dalam hadits dari 


Abu Dzar -radhiallahu ‘anhu-, ia berkata: 
“Nabi SAW lewat di sisiku sementara aku sedang tidur tengkurap, beliau SAW dan bersabda: ‘Wahai Junaidab, sesungguhnya hanyalah tidur seperti ini adalah tidurnya penghuni neraka’.” (HR. Ibnu Majah, no. 3724)

(Adab Tidur)

• Posisi tidur:

Posisi mengiring ke kanan, berbaringlah dengan mengiringkan badan sehingga badan bertumpu pada lambung sebelah kanan. (Muttafaq alaih:1470)

Meletakkan tangan dibawah pipi (HR-Bukhari:821)

Terlarang tidur menelungkup (HR-Abu Dawud:822)
 
secara ilmiah : Posisi tidur Menelungkup dan Posisi Mengiring ke Kanan Dari Segi Kesihatan

Tidur menelungkup tidak elok untuk pernafasan atau boleh sesak dalam bernafas. Banyak tidur pada sisi kiri badan (menghadap ke kiri) boleh mengganggu kesehatan kita, kerana menghimpit jantung sehingga sirkulasi darah terganggu dan mengurangi aliran darah ke otak. Jika ini terjadi kita akan mengalami mimpi-mimpi sedih memilukan, mimpi buruk/seram (nightmares), bahkan berjalan dalam keadaan tidur (somnabulisme). Posisi tidur terbaik menurut sains adalah pada sisi kanan tubuh (menghadap ke kanan). Fakta ini telah diuji melalui riset medis modern yang panjang untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam yang berkualitas wahyu, sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pengikut beliau untuk tidur berbaring pada sisi badan bagian kanan.

~ Oleh : Muhammad al islam.


Kebenaran hanya milik Allah.

wallahu'alam..

semoga apa yang di kongsikan ini bermanfaat.. kalo suke like ek =)